Ατταλος ξενοδοχείο Αθήνα

Project Description

Η ανακαίνιση του ξενοδοχείου θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο 2018.

Project Details