Ανακαίνιση και επίβλεψη

Ανακαίνιση και επίβλεψη

Έχοντας το σύνολο της μελέτης στα χέρια μας, με σαφώς υπολογισμένο κόστος εξαρχής,
αναλαμβάνουμε την οργάνωση της ανακαίνισης μέχρι την παράδοση με-το-κλειδί- στο -χέρι.

Συνεργαζόμαστε με έμπειρα και αξιόπιστα συνεργεία και υλοποιούμε με ταχύτητα το περιεχόμενο της μελέτης.

Η υπηρεσία HOLISTIC περιλαμβάνει την επίβλεψη των εργασιών από τους μηχανικούς της HOSTCOMPASS, ώστε όλα να υλοποιηθούν προβλέπονται από τη μελέτη, εντός του χρόνου και του οικονομικού προϋπολογισμού.

Tags: Ανακαίνιση

Νέο Έργο Ανακαίνισης & Διακόσμησης!

Εγγραφείτε στην email list μας για να μαθαίνετε
Πρακτικές Λύσεις και Design Εφαρμογές
για τα Τουριστικά Καταλύματα

Δείτε το Νέο Βίντεο στο YouTube!