Άτταλος ξενοδοχείο Αθήνα

Project Description

Η ανακαίνιση του ξενοδοχείου ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο 2018.

Project Details